Par Berner

Kompānija Berner dibināta 1883. gadā Somijā. Berner ir daudznozaru uzņēmums, un tas darbojas augu aizsardzības, medicīnas, sporta piederumu, kosmētikas un citās nozarēs. Berner galvenais mērķis ir un paliek ilgtermiņa sadarbības veidošana un uzturēšana ar sadarbības partneriem.

Berner Latvia kā uzņēmuma Berner meitas uzņēmums izveidots 2017. gadā. Tajā ir divi departamenti - kosmētikas un augu aizsardzības.

Augu aizsardzības jomā Berner Latvia strādā kā kompāniju DuPont Agro un Dow AgroSciences pārstāvis un kompānijas Indofil produktu izplatītājs.

Kompānijas Berner pamatvērtības:

Darbs

Uzņēmuma attīstības pamatā ir darbinieku pašaizliedzīgs darbs. Katrs padarītais darbs ir jēgpilns, produktīvs un nozīmīgs. Katrs uzņēmuma darbinieks ir atbildīgs par savu ieguldījumu.

Godīgums

Visas darbības tiek balstītas uz godīgumu - attiecībā pret klientiem, vadību, sadarbības partneriem un kolēģiem. Pie Berner godīgums nozīmē uzticamību, taisnīgumu, paredzamu rīcību un atklātību.

Cilvēcīgums

Uzņēmumam ir svarīgs katrs darbinieks, tā ieguldījums neatkarīgi no ieņemamā amata. Berner rūpējas par saviem darbiniekiem un tic to potenciālam, spējai augt un attīstīties.

Vairāk informācijas par kompāniju iespējams atrast mājas lapā: www.berner.fi